Kanalyran

Aktivitetsplats Kyrkans Hus

Mamma och barn

Välkomna till Aktivitetsplats Kyrkans Hus som håller öppet under Kanalyrefredagen!

Tider: Fredag 1 juli kl. 12.00-16.00

Det kommer vara loppis och andra aktiviteter utanför kyrkans hus i Mellerud.

Det kommer även att vara:

  • Ansiktsmålning
  • Lekar
  • Dansuppvisning från kulturskolan kl. 15.00
  • Försäljning av korv och fika
  • Ballonger till alla barn

Vill du boka bord till loppisen? Hör av dig senast 29/6 till:

Cina Walterlin 0530-362 20
carina.walterlin@svenskakyrkan.se

Chatarina Johansson 0530-362 28
chatarina.johansson@svenskakyrkan.se