Kanalyran

Barnparaden

Barnparad Kanalyran

Barnkortegen har i år både bytt namn och dag. Den heter nu Barnparaden och flyttas från fredag till lördag, för att ge möjlighet till fler att delta. Vår bedömning är att både barn och föräldrar har lättare att prioritera barnparaden om den äger rum på lördag i stället för, som förut, på fredag.

Barnparaden avgår lördag 2 juli kl. 10.00 från Österrådaplan. Samling i närheten av My Way (fd. Pressbyrån) en stund innan, ingen anmälan behövs.

Eftersom vi har förmånen att få lyssna på Mora Träsk direkt efter barnparaden är årets tema på paraden - Låtar ur Mora Träsks repertoar.

Kulturskolans blåsorkester kommer att delta i barnparaden under lördagen. Paraden avslutas på Köpmantorget och då spelar blåsorkestern ett antal låtar. Kulturskolans drillgrupp deltar tillsammans med blåsorkerstern.

Som vanligt delar vi ut presentkort till de bäst utklädda!

 

Kulturskolans drillgrupp
Drillgruppen består av ca.15 barn mellan 7-10 år gamla. Gruppen bildades i höstas och övar tillsammans en gång i veckan i Dals Rostock under ledning av Sara Sannebro.

I december hade de sitt första framträdande på Kulturskolans julkonsert. I vår har de övat på marsch-drill och det är premiär för att paradera ute på gatorna. Förhoppningen är att verksamheten växer så att traditionen med drill kan tas upp igen i Melleruds kommun!