Kanalyran

Flaskrace

Flaskrace i kanalen
Flaskrace i kanalen på Kanalyresöndagen!

Skålleruds Sockens Byalag kommer att arrangera det traditionella Flaskracet i kanalen med start 14,45 i slussarna. "Flasklotter” kommer att säljas under Kanalyredagarna av Byalaget. Det utlovas många fina priser! Byalaget kommer även att ha försäljning av korv o bröd.

Välkomna 3 juli!