Kanalyran

Lokala böcker

På Kanalyran kommer Dalslands Skrivarförening och Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund delta och sälja böcker med lokal anknytning.

Välkomna att botanisera bland deras böcker på deras bokbord!

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Om Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund är en regional distriktsorganisation, med anor från år 1874, som arbetar med dåtid – nutid – framtid för landskapet Dalsland. Konferenser om dalsländsk historia och arkeologi arrangeras varje år som ett led i arbetet med att värna dalsländskt kulturarv. 38 lokala fornminnes- och hembygdsföreningar är anslutna. Antalet medlemmar är omkring 4000. Den dalsländska hembygdsrörelsen förvaltar hembygdsgårdar med omkring 125 kulturhistoriskt värdefulla byggnader runtom i Dalsland. Allt föreningsarbete är ideellt. Hembygdsgårdarna är betydelsefulla turistmål i Dalsland.

Föreningarnas berättelser trycks varje år i Hembygden Dalsland som är Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok sen  år 1918. I denna publiceras artiklar om dalsländsk historia och arkeologi. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund publicerar historiska böcker om Dalsland som Dalslands Diplomatarium, Kontakt över gränsen, Upperuds fartygsvarv, Tössbo härads dombok m.fl.

På Kanalyran kommer Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund att delta med försäljning av böcker. Den senaste boken är Hembygden Dalsland 2022. Den handlar bland annat om dalsländska amerikahus som byggts av hemvändare från USA, gårdfarihandlare Lensson från Dalskog, rösträttskämpen Emma Beckman i Åmål, Edsleskogs medeltid och påvebrevet från 1220, Sursillsläkten, om signaturen Nemo i Skållerud, en räddad parstuga i Sundals Ryr, dagbok från Gesäter 1943, dalsländska beredskapssoldaters inristningar på Bohus Björkö med mera. 

Läs mer på: www.hembygd.se/dalsland

Dalslands skrivarförening

Om Dalslands Skrivarförening
Dalslands Skrivarförening är en grupp lokala författare och skrivare som vill bli fler. Dalslands Skrivarförening bildades år 1996. Föreningens syfte är att stödja och uppmuntra skrivare i Dalsland eller med dalsländsk anknytning. Varje år publicerar föreningen en egen skrift, Dalpennan, där föreningens medlemmar har möjlighet att publicera egna texter. 

Föreningen är ideell och religiöst och politiskt obunden. Genom sin verksamhet vill föreningen väcka, stimulera, bredda och fördjupa intresset för litterärt gestaltande. Även utåtriktad verksamhet förekommer. Dalslandslitteraturens dag har Dalslands Skrivarförening som medarrangör. Där och på andra håll deltar föreningens medlemmar med uppläsningar och skrivaraktiviteter. Det förekommer också att medlemmar medverkar i radio, på utställningar och bokmässor, arrangerar bokkaféer och publicerar egna böcker.

Eftersom Dalslands tätorter ligger ganska långt från varandra, har föreningen lokala grupper i Åmål, Ed, Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud. Medlemmarna i dessa grupper träffas regelbundet och skriver och läser texter tillsammans.

Läs mer på: www.dalslandsskrivarforening.se