Kanalyran

Ponnyridning

Ponnyridning

På Indiankullen blir det ponnyridning under Kanalyrelördagen. Ponnyridning är populärt bland Kanalyrans yngre besökare. På en trygg hästrygg får barnen en fin upplevelse.

Både Melleruds Ridklubb och Ponnykulskolan Brålanda deltar och erbjuder ponnyridning. Melleruds Ridklubb erbjuder även ponnyridning på Kanalyresöndagen i Håverud.

Melleruds Ridklubb
Lördag 2 juli kl. 11.00-13.00
Söndag 3 juli (i Håverud)

Ponnykulskolan Brålanda
Lördag 2 juli kl. 12.30-16.00