Kanalyran

Stinsen har femkamp

Ungdomshuset Stinsen kör femkamp på fredag, med bland annat hästskokastning, på parkeringen mitt emot Närhälsan.
Lördagens final sker på scenen mellan kl. 16.30 och 18.30 för alla ungdomar mellan årskurs sju till sista året på gymnasiet. Personalen kommer att vara där fram till klockan 20.00, sedan fortsätter man som vanligt med musik och spel på ungdomshuset Stinsen.
Detta är ett alkohol- och drogfritt engagemang/aktivitet och alla får blåsa i alkoholmätaren.