Kanalyran

Uppvisning av hundsporten Freestyle

Freestyle är en hundsport där man visar upp trix till musik. Det ser ut som att hund och hundförare dansar tillsammans. Under kanalyrelördagen får besökarna chans att både se och lära om hundsporten. Under uppvisningen visas ett tävlingsmässigt program.

Var och när? Framför Kanalyrescenen lördag kl 12.15.