Kanalyran

Vattenbollar

Spring, gå, rulla och hoppa på vattenytan!

I den roliga aktiviteten vattenbollar går du in i en boll på 2,5m i diameter som sedan fylls upp med luft. Därefter gör du vad du känner för. Roligt för alla åldrar!

Aktivitetsband går att köpa på plats för vattenbollarna.