Kanalyran 2024


Marknadsförsäljning under Kanalyran

 

Tid för marknaden på Kanalyran: 5/7 kl. 12-18, samt 6/7 kl. 10-16 i Mellerud. 

Vill du sälja varor under Kanalyran 2024? Anmäl ditt deltagande till medborgarkontoret@mellerud.se. I samband med din anmälan bifoga ditt F-skattebevis, dina faktureringsuppgifter, hur många löpmeter du önskar samt ange om du har tänkt att nyttja el och i så fall vilken strömstyrka. 

För dig som har tänkt att sälja livsmedel är det viktigt att också ansöka om livsmedelstillstånd, vilket du gör via Dalslands Miljö- och Energikontor, tel. 0530-39430 alt. kansli@dalsland.se.  

Kostnad för marknadsförsäljning

Pris per dag är 300 kr för en plats om max 6 löpmeter (6x3 meter). Önskas mer plats, hjälper vi dig att boka två marknadsplatser bredvid varandra.  Sista anmälningsdag är 28 maj 2024. 

Anmälan är bindande och du som deltar kommer att faktureras i förväg. Betalningen behöver vara oss tillhanda senast 18 juni. När du betalat din plats och avtalet är undertecknat skickas en bokningsbekräftelse ut till dig med information och karta vart du ska stå.

Vid frågor, kontakta:  

Medborgarkontoret, Melleruds kommun genom att maila: medborgarkontoret@mellerud.se 

 

 

Föreningsmedverkan på Kanalyran

Föreningar i Melleruds kommun bjuds in att medverka under genomförandet av Kanalyran.

De lokala föreningarna och näringslivet är otroligt viktiga för genomförandet av Kanalyran. Vi hoppas särskilt på att många föreningar vill delta och arrangera aktiviteter.

Föreningsmedverkan kan ske genom att:

  • Föreningen ordnar en aktivitet av något slag och har då rätt att ta en avgift för detta, pengar som behålls av föreningen.
  • Föreningen medverkar med utställning eller information i syfte att göra sin verksamhet mer känd eller att värva nya medlemmar.
  • Föreningar har också möjlighet att både visa upp sig och vinna priser under lördagens stora kortege.

Vill din förening medverka på Kanalyran?
Kontakta oss på kanalyran@mellerud.se 

Välkommen med er anmälan!