Kanalyran

Bli samverkanspartner till Kanalyran

Företag och andra organisationer bjuds in att medverka under genomförandet av Kanalyran.

Kanalyran genomsyras av samverkan och företag och andra sponsorer är viktiga partners för att föra traditionen av evenemanget vidare.

Företagsmedverkan kan ske genom att:

  • Företag sponsrar Kanalyran, se sponsornivåer nedan. 
  • Företag ordnar en aktivitet eller ställer ut mot en kostnad alt. kostnadsfritt om företaget sponsrar Kanalyran.
  • Företag har också möjlighet att både visa upp sig och vinna priser under lördagens stora kortege.

Bli en av våra fantastiska samverkanspartners genom att kontakta oss på kanalyran@mellerud.se 

 

Grundsponsor

I paketet ingår:

  • Vid anmälan som sponsor offentliggörs detta på Kanalyrans Facebooksida, inklusive länk till företagets hemsida alt Facebooksida
  • Omnämnande på Kanalyrans hemsida med länk till företagets hemsida alt Facebooksida
  • Omnämnande i tackannons i Melleruds Nyheter
  • Rätt att använda Kanalyrans namn i marknadsföringen

Pris: 0-5 anställda, 1500 kr • 6-10 anställda, 2000 kr • 11+ anställda, 2500 kr

Silversponsor

I paketet ingår allt i grundsponsorpaketet samt:

  • Exponering av företagets logotype på Kanalyrans hemsida
  • Företagets logotype syns på vepa som placeras intill huvudscenen under fredag och lördag i Mellerud

Pris: Grundsponsring + 2500 kr

Guldsponsor

I paketet ingår allt i grund- och silversponsorpaketen samt att företaget knyts till en viss artist eller aktivitet som presenteras i samarbete med företaget i annonsering, presentation på scen med mera.

Pris:
Beroende på artistens eller aktivitetens kostnad samt om man är ensam sponsor eller delar sponsorskapet med fler företag.

Lägsta nivå är 6000 kr.

Vi presenterar sponsorer kontinuerligt på kanalyran.se och på Facebooksidan Kanalyran.