Kanalyran

Kanalyran 2020 ställs in

På grund av det rådande läget med smittspridningen av covid-19, kommer Kanalyran 2020 att ställas in. Det senaste beslutet från Regeringen om att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare gör det svårt för Melleruds kommun att fortsätta planeringen av Kanalyran. Både Folkhälsomyndigheten och Regeringen pekar även på ett fortsatt läge där detta förbud kommer att gälla i minst några månader framåt.

-Det är naturligtvis smärtsamt att fatta detta beslut, men det är vårt ansvar som offentlig verksamhet att på alla sätt vi kan bidra till att minska smittspridningen i samhället. Vi värnar om våra invånares, besökares och medarbetares hälsa och hoppas på förståelse i en svår situation. Om förutsättningarna förändras så är vi beredda på att ompröva beslutet, säger Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Kanalyran som var planerad 3 - 5 juli är ett återkommande evenemang för alla åldrar som lockar både kommuninvånare, hemvändare och turister. Här bidrar föreningslivet, näringslivet och kommunen till fantastiska dagar med uppvisningar, tävlingar, utställningar, barnaktiviteter, dans och musikunderhållning.

- Nu hoppas vi att situationen förbättras och ser fram emot fler evenemang i Mellerud senare i år och Kanalyran 2021, säger Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens ordförande.