Kanalyran

Melleruds kommun är huvudansvarig för Kanalyran och arrangerar Kanalyran tillsammans med föreningar och näringsliv.

Kontakta oss:
För Kanalyrekommittén, Lars-Göran Berg
Telefon: 0530-181 31
E-post: kanalyran@mellerud.se