Kanalyran

Kanalyran genomsyras av samverkan och företag och andra sponsorer är viktiga partners för att föra traditionen av evenemanget vidare!
 

Stort tack till alla sponsorer som bidrar till Kanalyran!

Vill du också bidra till årets stadsfest i Mellerud? Anmäl dig här!
   
    

GULDSPONSORER

    
 
MellerudsNavet är stolt sponsor av minimusikfestivalen på Köpmantorget under Kanalyrefredagen
 
 
 
Dalslands Sparbank är stolt sponsor av ungdomsaktiviteterna på Stinsen
 
   
 
   
Melleruds Kommuns Ungdomsråd är stolt sponsor av Mora Träsk
     
 

   
 
 

SILVERSPONSORER

 
             
 
     
   
    
  Veterinären på Kroppefjäll       
   
 
  
 
  

GRUNDSPONSORER